Postup při reklamaci zboží:

Zboží odesílejte na adresu

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení - tozn. bez formuláře, může být zasláno zpět.

Zásilku posílejte Českou poštou nebo jiným dopravcem s osobním doručováním. Zásilkovna nám bohužel balíček přímo na centrálu nedoručí.

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

Na zpracování reklamace máme 30 dní od doručení. - O výsledku reklamace Vás budeme neprodleně informovat telefonicky, e-mailem.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta

Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců.

Prodloužená záruční lhůta

Chcete-li získat prodlouženou záruční lhůtu o další rok, registrujte se na oficiálních stránkách výrobce: www.slingerbag.com/warranty. V pravém horním rohu vyberte češtinu a vyplňte elektronický formulář. Záruka se Vám automaticky prodlouží o další rok.

Podmínky záruky

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. Za vyřízení reklamace je odpovědný pracovník určený prodejcem, jehož jméno lze zjistit ze stránek prodejce. V případě problémů s reklamací můžete kontaktovat, kontaktujte paní Hašovou, na tel.: info@slinger.cz nebo případně na tel. +420 739 252 054.

Košík

Košík je prázdný! 😒